Computer speed industrial sewing machine at the domestic level agents
 
Guangzhou, Shenzhen and Hong Kong-car firms
 
Haizhu new electromechanical sewing No. 10-24, 1028 Sunny City
Tel: (+86)-20-89800979

 
Guangzhou Yangtze car dealers
 
Guangfu Road, Guangzhou No. 233, first floor
Tel: (+86)-20-81922181

 
Dickson-car dealers
 
No underground Shilong Town, Dongguan City, Lake Construction Bank Building 3
Tel: (+86)-769-86111231

 
Ligao car dealers
 
Humen Town, Dongguan City, the East Pacific Jiaochang
Tel: (+86)-769-85107386

 
Dan Cheng (sewing) Industrial Co., Ltd.
 
Shantou Chaoyang District Valley Rao Valley town Hua Road, 9-17
Phone: (+86)-754-7617289

 
Zhongli clothing companies
 
Shishi City, Fujian Nanyang Lu Fu Feng commercial buildings B No. 108-109
Tel: (+86)-595-88585516

 
Hangzhou heavy machine sewing Ltd.
 
Hangzhou Qingtai Street (Qingtai overpass north) 208
Tel: (+86)-571-87806820

 
SDW Group
 
Changshu City Sewing Machine Co., Ltd. SDW
Changshu, Jiangsu Mall Road No. 115
Tel: (+86)-512-52745253

 
Sewing Equipment Co., Ltd. Shandong LEADER
 
76 Market Street in the middle of Zhucheng
Phone: (+86)-536-6121076